Zásady ochrany osobních údajů a cookies

S vašimi osobními údaji zacházíme vždy důvěrně. Pečlivě je chráníme, dodržujeme veškerou platnou legislativu a podrobně vás o tom informujeme.

Správce údajů

Správcem osobních údajů je Pavel Petr, IČ: 88598543, se sídlem Sadová 2052/32, České Budějovice 7, 370 07.

Které osobní údaje shromažďujeme a pro které účely. Vaše osobní údaje sbíráme a zpracováváme pro tyto účely:

 • Zpracování objednávek
 • Zaslání nepravidelných newsletterů s upozorněním na nové články nebo recenze.
 • Analytické cookies – umožňují sledovat chování uživatelů na webu (které stránky navštěvují, jak dlouho na nich jsou apod.)

V  rámci výše uvedeného sběru dat můžeme shromažďovat a  zpracovávat následující osobní údaje:

 • E-mail
 • Jméno a příjmení
 • IP adresu
 • Země
 • Poštovní adresu
 • Telefonní číslo
 • IČO
 • DIČ
 • Název firmy

Už z podstaty internetové komunikace se nelze vyhnout využívání některých tzv. síťových identifikátorů, mezi které patří zejména IP adresa návštěvníků webu a různých cookies (viz kapitola Cookies).

Pro webovou analytiku webu www.petr-spanninger.cz využíváme Universal Analytics, analytický nástroj společnosti Google. Pomocí tohoto nástroje sbíráme jen data, která považujeme za nutná a/nebo přínosná pro rozvíjení našich služeb.

V  nastavení Universal Analytics tak máme implementována tato omezení:

 • Využíváme funkce částečné anonymizace (maskování) IP adresy – funkce anonymizace adres v Analytics vynuluje poslední oktet (u adres IPv4) nebo posledních 80 bitů (u adres IPv6) uživatelských IP adres krátce poté, co je adresa odeslána do Sběrné sítě Analytics. Celá IP adresa v tomto případě není nikdy zapsána na disk. Více viz Anonymizace IP adres ve službě Analytics In: Nápověda Analytics [online]. Vytvořeno / změněno: 2017 / 2017 [cit. 2017-12-07]. Dostupné z: https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=cs

Jak dlouho vaše údaje shromažďujeme

Odběratelé newsletteru

Váš e-mail budeme zpracovávat po dobu existence našeho newsletteru nebo do odvolání vašeho souhlasu.

Návštěvníci webu

Informace o návštěvnících webu budeme zpracovávat po dobu existence webu https://www.petr-spanninger.cz. Po skončení doby oprávněného zpracování přestaneme vaše osobní údaje zpracovávat a  provedeme jejich vymazání.

Jak vaše osobní údaje chráníme

Osobní údaje maximálně chráníme před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před  jejich ztrátou nebo zničením. Systém ochrany vašich dat zahrnuje tyto části.

Fyzické zabezpečení a elektronické zabezpečení

Využíváme nejmodernější IT systémy a aplikace. Všechny používané aplikace jsou zabezpečeny šifrováním a přístup k nim je zabezpečen přístupovými údaji.

Procesuální zabezpečení

Máme detailně zmapovány veškeré operace, které s  vašimi osobními údaji provádíme. To nám umožňuje sbírat jen takové osobní údaje, které skutečně potřebujeme a minimalizovat nakládání s  nimi. A tím co nejvíce snížit potenciální rizika zneužití.

Personální zabezpečení

Veškeré osoby, které přicházejí do styku s  vašimi osobními údaji, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti. Tato povinnost trvá i po skončení jejich pracovního nebo smluvního vztahu k nám.

Kdo vaše data zpracovává

Vaše osobní údaje pro nás zpracovává několik subjektů, tzv. zpracovatelů, které uvádíme níže v  přehledu. Všichni zpracovatelé splňují přísné podmínky v  oblasti zabezpečení dat a  vaše osobní údaje pro nás zpracovávají na základě smlouvy o zpracování osobních údajů, resp. smluvních podmínek.

Pod pojem zpracování patří systematické činnosti, jako je například shromažďování, zaznamenání, uspořádání, strukturování, vyhledávání osobních dat, stejně jako ukládání údajů na nosiče informací nebo jejich likvidace.

 • Pavel Petr – IČ: 88598543, se sídlem Sadová 2052/32, České Budějovice 7, 370 07
 • ACTIVE 24, s.r.o. – IČ: 25115804, Sokolovská 394/17, Praha 8, 186 00
 • Google, Inc., Stroupežnického 3191/17 Praha 5, 150 00
 • UAB “MailerLite”, Paupio st. 46, LT-11341 Vilnius, Lithuania
 • Facebook Inc., 4 Grand Canal Square, Dublin 2 Dublin

Vaše práva

Jako fyzická osoba máte následující práva, která u nás můžete kdykoli uplatnit:

 • Právo na informace
 • Právo na přístup k osobním údajům
 • Právo na opravu, resp. doplnění osobních údajů
 • Právo na výmaz neboli právo být zapomenut
 • Právo na omezení zpracování
 • Právo na přenositelnost údajů
 • Právo vznést námitku a právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování

Vaše práva můžete aktivně uplatnit prostřednictvím těchto kontaktů:

Pavel Petr
Sadová 32, České Budějovice 7, 370 07
pavel@petr-spanninger.com
+420 775 686 672

Požadované informace, resp. vyjádření, vám poskytneme bez zbytečného odkladu. Maximální lhůta pro odpověď je měsíc od obdržení žádosti.

Cookies

Co jsou soubory cookies a k  čemu slouží

Cookie je malé množství dat, které ve formě textového souboru odesílá server navštěvované stránky do zařízení uživatele – počítače, telefonu či tabletu. V zařízení se soubor dat uloží a  při každé další návštěvě stejné webové stránky odešle informaci serveru.

Díky souborům cookies dokáže webový server například rozpoznat, že jste již v minulosti stránky navštívili, který jazyk používáte apod. Webové stránky využívají cookies zejména k  těmto účelům.
K identifikaci uživatele a zapamatování jeho preferencí – například zapamatování přihlašovacích údajů pro rychlý přístup do klientské sekce.
Pro analytické a marketingové účely – například pro sledování výkonu jednotlivých zdrojů návštěvnosti (z přirozeného vyhledávání, ze sociálních sítích, z  newsletteru apod.), k cílené reklamě na základě navštívených částí webu apod

Typy cookies

Soubory cookies můžeme členit dle různých kritérií. V  praxi se nejčastěji uplatňuje následující dělení.

Cookies z hlediska platnosti

 • Krátkodobé (session) cookies jsou soubory, které jsou automaticky mazány, jakmile uživatel opustí daný web.
 • Dlouhodobé (persistent) cookies jsou soubory, které zůstávají v zařízení i poté, co uživatel opustí webové stránky. Doba, po níž jsou soubory v zařízení aktivní, bývá v rozmezí dnů až měsíců.

Cookies z hlediska domény (webu), ke kterému patří

 • Cookies vlastníka stránky jsou soubory, které odesílá server právě navštěvovaného webu.
 • Cookies třetí strany jsou soubory, které ukládá jiná stránka než ta, na které se uživatel právě nachází. Jedná se o cookies vytvořené a používané společnostmi jako Google, Facebook, Seznam a další. Tyto strany mohou například použít nasbíraná data k  zacílení reklamy na jiných stránkách

Cookies z hlediska účelu

 • Funkční, esenciální cookies – jsou nutné pro standardní fungování webu. Bez nich by byla v  různé míře narušena uživatelská přívětivost stránek.
 • Analytické cookies – umožňují sledovat a analyzovat pohyb uživatelů na webu, využívání jednotlivých prvků webu, návštěvnost konkrétních stránek a další metriky. Získaná data pak může provozovatel webu využít ke zlepšení stránek nebo pro marketingové účely.
 • Trackovací a remarketingové cookies – slouží k optimalizaci nabídky reklamy na jiných webových stránkách, které disponují reklamními plochami.
 • Konverzní cookies – slouží k vyhodnocování výkonnosti webu a efektivity reklamy. Pomáhají odpovídat na otázky jako, které zdroje návštěvnosti přinášejí nejvíce poptávek, které reklamní systémy mají nejlepší poměr náklady versus výsledky apod.

Cookies na webu www.petr-spanninger.cz

Na webu používáme následující cookies:

 • Universal Analytics Google Inc. a Facebook Pixel
 • Analytické,
 • Trackovací
 • Funkční
 • Remarketingové
 • Dlouhodobé
 • Krátkodobé

Jak zamezit ukládání souborů cookies

Tím, že stránky sbatuzkem.cz používáte, souhlasíte s  ukládáním souborů cookies do svého zařízení.

Pokud chcete pokračovat v  prohlížení bez  využívání cookies, máte dvě možnosti, jak  se ukládání těchto souborů vyhnout. Ve  svém webovém prohlížeči můžete povolit ukládání jen určitých typů cookies anebo jejich využívání zcela zakázat. Můžete také po každé návštěvě webu manuálně smazat historii procházení. Jak postupovat najdete v  nápovědách příslušných webových prohlížečů.

Upozorňujeme však, že  při úplném zákazu cookie může dojít k narušení funkčnosti webových stránek www.petr-spanninger.cz.

Praha, Česká republika
16.2.2019